Home » O firmie

Przedmiotem działalności GIRD Sp. z o.o.  jest dzierżawa ( wynajem fotoradarów ), budowa
oraz obsługa systemów rejestracji prędkości pojazdów i przejechania skrzyżowania na czerwonym świetle, przy użyciu specjalistycznych urządzeń pracujących w oparciu o technikę radarową pętli indukcyjnych i laserowo-optyczną tzw. fotoradarów. W tym celu współpracujemy z wiodącym producentem urządzeń do radarowej kontroli i rejestracji prędkości pojazdów
a także systemów radarowych dla wojska.

Statystyki wykazują ,że spośród wielu przyczyn wypadków na drogach nadmierna prękość pojazdów zajmuje czołwe miejsce. W Polsce rocznie w wypadkach samochodowych traci życie prawie 5 000 osób. Niejednokrotnie uczestnicy wypadków nie sąsprawcami wypadków, a pozostają inwalidami do jego życia.

Wprowadzenie proponowanego systemu ma służyć profilaktyce i prewencji na drogach, gdzie każy
z nas jest niejednokrotnie jej użytkownikiem.
Zapraszamy do współpracy Straż Miejskie i Straż Gminne z całj Polski!

 

Rys.1.1 Fotoradar przenośny tzw. “TRÓJNÓG”