Home » Inwestycja w nowoczesne technologie

Piece Plazmowe zbudowane w oparciu o technologię zbliżoną do palników plazmowych – nowoczesna technologia której charakterystyczną cechą jest wytwarzanie strumienia plazmy o bardzo wysokiej koncentracji energii i mocy w stosunkowo niewielkiej objętości oraz łatwość regulacji parametrów gazu: temperatury, mocy, strumienia ciepła, prędkości, składu chem. i ciśnienia; dzięki tym właściwościom p.p. stosuje się w wielu dziedzinach nauki i techniki miedzy innymi:

1. Utylizacja odpadów również tych niebezpiecznych z zastosowaniem odpowiednich katalizatorów (zbawienny wpływ na środowisko, bezemisyjne utylizowanie odpadów metodą termiczną, oczyszczanie środowiska ze śmieci i odpadów również tych niebezpiecznych),

2. metalurgia (metalurgiczne piece plazmowe, sferodoizacja tlenków i węglików, synteza węglików i borków),

3. obróbka materiałów (cięcie termiczne metali i trudno topliwych materiałów ceramicznych, spawanie, napylanie i napawanie powłok, obróbka odlewów, wiercenie otworów, wytwarzanie części maszyn z materiałów trudno topliwych),

badania materiałowe (plazmowe tunele naddźwiękowe, badania ablacyjne osłon satelitów),

chemia (atomizacja i wzbudzanie materiału próbki w analizie spektralnej, jonizacja analitu w spektrometrii mas, oczyszczanie rud, reakcje węgiel-wodór, reakcje węgiel-azot-wodór).

Rozróżnia się 2 podstawowe typy p.p.: łukowe i indukcyjne. W p.p. łukowych łuk elektr. stabilizowany ściankami i przepływem gazu wytwarza strumień plazmy wypływający z dużą prędkością na zewnątrz urządzenia.

W p.p. indukcyjnych strumień plazmy jest wytwarzany w gazie przepływającym przez cewkę wysokiej częst.; przekazywanie energii do gazu odbywa się za pomocą pola wysokiej częst. na analogicznej zasadzie jak nagrzewanie metali w piecach indukcyjnych wysokiej częst.; moc p.p. wynosi od kilku do kilkuset kW (p.p. małej i średniej mocy), a w bardziej skomplikowanych urządzeniach, budowanych do specjalnych celów — do kilkudziesięciu MW (p.p. dużej mocy).

 images (20) images

Nasza firma prowadzi parce nad planowanym użyciem Pieców Plazmowych w celu oczyszczania środowiska łącząc ten fakt z komercyjnymi działaniami na rynku odpadów we współpracy z gminami miejskimi i wiejskimi oraz planowane inwestycje celowe z dokapitalizowaniem zewnętrznym:

images (19)

Planową inwestycją naszej firmy jest organizacja i budowa elektrociepłowni połączonej fabryką utylizacji odpadów gdzie paliwem zasilającym elektrociepłownie będą odpady komunalne i inne zgodnie z europejską klasyfikacją odpadów po zastosowaniu odpowiednich do utylizacji katalizatorów i wyznaczenia stosownych stref segregacyjnych na poszczególne obsługiwane rodzaje odpadów zgodnie z pozyskanymi zezwoleniami. Z zebranych w toku przygotowań informacji moc elektrociepłowni będzie wynosiła wstępnie około 5MegaWatów i będzie w stanie przerobić i skutecznie zutylizować kilkadziesiąt ton odpadów na dobę tylko metodą termiczną, przy zastosowaniu innych metod przedsiębiorstwo będzie w stanie zoptymalizować soją działalność do utylizowania kilkuset ton odpadów na dobę przy jednoczesnym zasilaniu sąsiednich miast i gmin w energię cieplną zarówno latem jak i zimą.

schemat-konwencjonalnej-instalacji-do-termicznego-przeksztalcania-odpadow-biodegradowalnych sposoby przekształcania odpadów 20090407093705_p0904-63_1