Home » Assistance prawny

Usługa assistance prawnego to gwarancja natychmiastowej informacji i pomocy w zagadnieniach prawnych. usługa świadczona jest przez wykwalifikowanych prawników, w zakresie spraw związanych z podstawowym przedmiotem ubezpieczenia lub życiem prywatnym.

Aby skontaktować się z naszym zespołem prawników, wystarczy jeden telefon do Centrum Alarmowego.

W ramach Assistance Prawnego zapewniamy m.in.:

  • pomoc prawną,
  • przesyłanie Klientom wzorów umów cywilnoprawnych,
  • informowanie Klientów o procedurze prawnej prowadzenia sporów prawnych oraz dochodzenia swoich praw,
  • informowanie o kosztach prowadzenia sporów prawnych,
  • przesyłanie aktualnych oraz historycznych aktów prawnych,
  • udzielanie informacji teleadresowych o sądach, prawnikach, notariuszach,
  • zorganizowanie adwokata,
  • inne (w tym np. świadczenie pomocy prawnej w szerszym zakresie takim, jak sporządzanie
    projektów pism, sporządzanie opinii prawnych itp.).

Usługi assistance prawnego świadczymy w różnych zakresach i rodzajach, dostosowanych zwykle do potrzeb i oczekiwań konkretnej grupy Klientów.