Home » Dzierżawa fotoradarów

Oferujemy Strażom Miejskim i Gminnym dzierżawę fotoradarów wraz z kompletnym wyposażeniem, niezbędnym do rozpoczęcia działań w zakresie poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego.

Rys.1.1 Sztandarowe rozwiązanie systemowe udostępniane przez GIRD.

 

Przed zapadnięciem jakiejkolwiek decyzji z Państwa strony, dotyczącej dzierżawy fotoradaru oferujemy bezpłatne zaprezentowanie fotoradaru i zapoznanie przyszłych użytkowników z techniką jego obsługi i działania. Ponadto przedstawimy odpowiednie programy komputerowe do obrabiania zdjęć oraz opracowania pełnej dokumentacji mandatowej (począwszy od zaimportowania zdjęcia do programu, opracowania dokumentów, wydruku zdjęcia, oświadczeń, kończąc na wydruku zaadresowanych kopert).

Pod nadzorem naszych pracowników technicznych, funkcjonariusze Straż Miejskiej lub Gminnej zapoznają się z procesem posługiwania się fotoradarem od momentu jego ustawienia poprzez wykonanie obróbki zdjęć  i wyemitowanie dokumentacji mandatowej do windykacji mandatu włącznie.

Firma GIRD Sp z o.o. w ramach takiej sesji użycza całości wyposażenia brakującego Straży Miejskiej oraz wymagane programy.

W ofercie dzierżawy fotoradaru zawierają się następujące elementy:

  • Fotoradar  w dowolnej konfiguracji,
  • Nadzór techniczny specjalisty ds. technicznych naszej firmy, przez cały czas trwania sesji pomiarowej,
  • Laptop do obsługi fotoradaru,
  • Ubezpieczenie fotoradaru,
  • Transport na wskazane miejsce,
  • Samochód osobowy z klimatyzacją
  • Szkolenie funkcjonariuszy Straż Miejskiej, którzy będą obsługiwać w/w fotoradar,
  • Oprogramowanie do obróbki zdjęć i opracowywania dokumentacji mandatowej
  • oraz nadzór autorski,

Dzierżawa fotoradaru przez Straż Miejską lub Gminną
Miesięczna dzierżawa / wynajem fotoradaru

Fotoradar jest użytkowany samodzielnie przez Straż Miejską Gminną i jest do jej dyspozycji codziennie, przez cały okres trwania umowy.