Home » Korzyści z wprowadzenia systemu

Statystyki pokazują, że spośród wielu przyczyn wypadków na drogach nadmierna prędkość pojazdów zajmuje czołowe miejsce. W Polsce rocznie w wypadkach samochodowych traci życie około 5000 osób.

Wprowadzenie proponowanego systemu ma służyć profilaktyce i prewencji na drogach, których każdy z nas jest niejednokrotnie użytkownikiem.
System fotoradarów jest gwarancją na:

 • zwiększenie bezpieczeństwa na drogach (ograniczenie prędkości),
 • zwiększenie bezpieczeństwa ogólnego (baza danych kierowców popełniających wykroczenia, dane o natężeniu ruchu, identyfikacja kierowców i pojazdów w danym czasie i danym miejscu),
 •  zmniejszenie zagrożeń poprzez monitoring miejsc szczególnie niebezpiecznych,
 • zmniejszenie ilości ofiar wypadków (wg danych statystycznych, ilość wypadków drogowych z udziałem ofiar śmiertelnych, po zainstalowaniu fotoradarów spada nawet do ok. 45%).

System fotoradarów to również ekonomia:

 • mniejsze wydatki na służbę zdrowia (ratowanie ofiar wypadku oraz koszty leczenia),
 • mniejsze wydatki na likwidację skutków wypadków,
 • zasilenie budżetów lokalnych (wpływy z grzywien mandatowych),
 • finansowanie monitoringu z wpływów mandatowych.

Proponowany system zakłada obciążenie kosztami poprawy bezpieczeństwa tych, którzy są winni złego stanu bezpieczeństwa i popełniają wykroczenia. Fundusze pozyskane z tego tytuł pozwolą zamawiającym na realizację innych zadań na terenie miasta lub gminy.
Dodatkowe atuty współpracy z firmą GIRD Sp. z o.o.

 • Zamawiający nie ponosi ryzyka finansowego, ponieważ nasza firma oddaje w dzierżawę swój system ponosząc koszty zakupu serwisu i eksploatacji na swój koszt.
 • Brak ryzyka niepowodzenia przedsięwzięcia nawet przy braku wyszkolonej kadry w gminach, ponieważ to nasza firma uruchamia i obsługuje system.
 • Zasilenie budżetów lokalnych.
 • Rozliczenie pomiedzy nasza firma a Miastem dotyczy tylko tych dokumentacji, które w efekcie finalnym doprowadzil do zaplacenia***(nalożenia) kar grzywny przez sprawców wykroczen.