Home » Systemy parkingowe

W swojej ofercie posiadamy:

 • terminale wjazdowe (bileterki);
 • terminale wyjazdowe;
 • kasy automatyczne KA1;
 • kasy automatyczne KA2 (umożliwiające opłacenie biletu przy wyjeździe z parkingu);
 • szlabany automatyczne;
 • parkometry;
 • systemy zliczania ilości wolnych miejsc na parkingu;
 • systemy kontroli dostępu np. otwieranie szlabanu telefonem komórkowym;
 • systemy rozpoznawania tablic rejestracyjnych;
 • kompleksowa usługa wykonania monitoringu;
 • blokady parkingowe automatyczne i ręczne;
 • progi zwalniające;
 • zapory drogowe;
 • kolczatki;
 • budki parkingowe, zadaszenia, wiaty;
 • znaki drogowe;
 • barierki oraz słupki parkingowe;
 • kompleksowa usługa wykonania organizacji ruchu na parkingu.

Ponadto zajmujemy się:

 • Zarządzaniem oraz administrowaniem parkingami;
 • Administrowaniem oraz zarządzaniem Strefami Płatnego Parkowania;
 • Efektywnym zagospodarowaniem terenu parkingu;
 • Tworzeniem oraz rozbudową parkingów.

Zapewniamy:

 • Stały nadzór naszego serwisu 24h/dobę;
 • Podgląd oraz kontrolę zdalną nad systemem parkingowym;
 • Ekspresową instalację Systemu Parkingowego wraz z okablowaniem elektrycznym.
 • Z przyjemnością informujemy Państwa, że obecnie każde nasze urządzenie jest wyposażone w modem GPRS, co w praktyce umożliwia:

 

 

 

 

 

 

 

KLIENTOWI: pełną kontrolę nad systemem parkingowym on-line (po prze zalogowanie się na naszej stronie internetowej za pomocą hasła i loginu z dowolnego komputera) z możliwością podglądu obrotów z parkingu, pobrania informacji o np. kończącej się rolce z biletami, ilości gotówki w urządzeniu płatniczym, ilości pojazdów na parkingu, możliwości zdalnego otwarcia szlabanu,

NAM: najszybszą możliwą reakcję serwisu – każde nasze urządzenie wysyła zdalnie informację na serwer o stanie technicznym podzespołów, a w przypadku zarządzania parkingiem – daje nam pełną kontrolę on-line nad systemem parkingowym.