Home » Usługi

Wszystkie usługi będące w ofercie firmy GIRD Sp. z o.o.  dedykowane są Strażom Miejskim
i Gminnym oraz Urzędom Miast i Gmin, które nie powołały do tej pory Straży Miejskiej/Gminnej
a chciałby rozpocząć  działania profilaktyczne w zakresie poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego i zastosować w swoim mieście lub gminie najnowsze rozwiązania w dziedzinie fotoradarów i urządzeń do rejestracji wykroczeń. Do tych celów pracownicy firmy GIRD Sp. z o.o. mogą Państwu bezpłatnie posłużyć radą i wsparciem zarówno technicznym
jak i formalno-prawnym.